Ďalšie byty v ponuke. Nezmeškajte to najlepšie zo Slnečníc.

Lepšia štvrť na život

Od jasličiek po strednú školu


Rodičia, máte sa na čo tešiť. V Slnečniciach okrem už existujúcej škôlky a jaslí v zóne Viladomy vznikne v blízkej budúcnosti škola v zóne Mesto, ktorá bude zahŕňať materskú, základnú a strednú školu.

Pôjde o jednu z najmodernejších a najinovatívnejších škôl nielen v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Vznikne tak unikátny projekt, ktorý sa stane centrom vzdelávania celej oblasti a bude poskytovať priestor nielen žiakom, ale aj ich súrodencom, rodičom a miestnej komunite, a to aj mimo vyučovacích hodín.

Okrem špecializovaných učební ako hudobné štúdio, výtvarný ateliér, prírodovedné laboratórium, technická dielňa či železničné modelárstvo, vzniknú v škole aj široké možnosti pre športové vyžitie. Okrem ihriska na streche budovy a na dvore, sa v škole budú nachádzať aj tri telocvične a posilňovňa. Žiakom budú slúžiť aj športové zóny vytvorené v parku zóny Mesto.

Nebude chýbať ani najmodernejšie technické vybavenie, nabíjacie stanice na mobily pre žiakov a wifi v celej budove.

Škola sa bude nachádzať neďaleko budúcej konečnej zastávky električky Janíkov dvor, čo uľahčí dopravu z iných častí mesta.
 

 

Unikátny architektonický návrh

Cieľom návrhu bolo vytvoriť moderný komplex združenej školy, od materskej až po strednú, s možnosťou využívať moderné vyučovacie metódy.

Samotná budova bola navrhnutá s prihliadnutím na okolitú plánovanú výstavbu. Ide o členitú štruktúru, rozbiehajúcu sa od troch centrálnych schodísk. Toto členenie sa prispôsobuje tvaru parku a na pozemku vytvára priestory s rôznou funkciou - vstup do školy, športoviská, detské ihriská, malý amfiteáter. Veľký dôraz pri návrhu bol kladený aj na bezbariérovosť. Zo suterénu, v ktorom sa nachádza jedáleň, multifunkčná sála a knižnica, je prístup priamo von cez veľkorysé nádvoria.

Každý trakt školy  ja navrhnutý ako samostatná funkčná jednotka. Triedy v rámci hlavných traktov majú variabilnú dispozíciu a priestrannú chodbu, ktorá môže slúžiť ako samostatná učebňa. Triedy je tiež možné jednoducho otvoriť a prepojiť s chodbou, čím vznikajú nové, neočakávané priestory. Dôraz je kladený na to, aby sa žiaci neučili v jednotvárnom prostredí, ale aby sa prostredie prispôsobovalo im. Týmto spôsobom je možné priestor pretvárať podľa špecifických potrieb rôznych predmetov a postupov výučby.

Autorom architektúry školy je ateliér Compass.

EXTERIER-vstup.jpgEXTERIER-park.jpgEXTERIER-jedalen terasa.jpgEXTERIER-aerial skola.jpgINTERIER- foyer.jpgINTERIER-chodba 1b.jpgINTERIER-chodba 2a.jpg


 
EXTERIER-vstup.jpgEXTERIER-park.jpgEXTERIER-jedalen terasa.jpgEXTERIER-aerial skola.jpgINTERIER- foyer.jpgINTERIER-chodba 1b.jpgINTERIER-chodba 2a.jpg
© 2021 All rights reserved.
All images are copyrighted by their respective copyright owners.
Website design & technology by Adbee